harta-uniunea-europeana-steaguriSuntem alaturi de dumneavoastra si in procedurile de inregistrare a unei marci.
Marca Uniunii Europene produce aceleasi efecte ca si marca nationala, doar ca aceastea se extind pe intreg teritoriul UE.
In vederea inregistrarii unei marci pentru UE, este necesara depunerea unei singure cereri la Oficiul de Armonizare a Pietei Interne a Comunitatii Europene (OAPI sau OHIM) cu sediul in Alicante, Spania.

Inregistrarea unei marci in Uniunea Europeana

Prin inregistrarea unei marci in UE, titularul detine un drept exclusiv, prin care poate interzice tertilor utilizarea in scopuri comerciale:

– a unui semn identic cu marca Uniunii Europene pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta a fost inregistrata;

– a unui semn pentru care exista un risc de confuzie cu o alta marca;

– a unui semn identic sau similar cu marca UE pentru produse sau servicii care nu sunt similar celor pentru care marca a fost inregistrata, in cazul in care utilizarea semnului ar genera profit din renumele si din caracterul distinctiv al marcii.

Procedura pentru inregistrarea unei marci in Uniunea Europeana

Inregistrarea unei marci in UE presupune o procedura simpla si costuri reduse in raport cu avantajele oferite:

– printr-o singura cerere este acoperita intreaga piata a UE – 28 de state cu peste 350 milioane posibili consumatori/utilizatori ai produselor sau serviciilor acoperite de marca;
– inregistrarea unei marci nu este conditionata de inregistrarea prealabila la unul dintre oficiile nationale, respectiv in tara de origine a solicitantului;

– marca Uniunii Europene inregistrata are aceleasi efecte in toate tarile Uniunii;
– este suficient ca marca sa fie utilizata intr-o singura tara a uniunii pentru a determina validitatea in toate statele Uniunii Europene;

– daca o cerere de marca pentru UE este refuzata intr-un stat sau mai multe ale UE, cererea poate fi transformata in cerere de marca nationala in celelalte state in care nu exista motive de refuz.