Modelele de utilitate sunt creatii tehnice, cu un grad relativ scazut de inventivitate, care prin forma constructiei sau asamblarea unui produs au un rol utilitar.

Protectia modelelor de utilitate este recunoscuta si realizata in Romania incepand cu anul 2007.

Perioada de protectie este de 6 ani de la data depozitului, cu posibilitatea reinnoirii, fara a putea fi depasita durata de 10 ani.

Legiuitorul roman a consacrat un sistem de protectie declarativ,protectia modelelor de utilitate fiind realizata doar prin depunerea unei solicitari la Oficiul de Stat pentru Inventii Si Marci si eliberarea  certificatului de protectie,fara a mai fi necesara examinarea de fond a solutiei tehnice.

Pentru a fi putea fi obtinuta protectia modelului de utilitate se impune ca inventia sa fie noua, sa depaseasca nivelui unei simple indemanari profesionale  si sa aiba  aplicare industriala.

Agentia noastra de consultanta si reprezentare in materia proprietatii industriale va poate oferi servicii de specialitate in Romania constand in urmatoarele:

  • Pregatirea descrierii modelului de utilitate, eventuale traduceri, depunerea cererii si plata taxelor legale la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci;
  • Corespondenta cu Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci pe toata perioada de examinare a cererii, pana la obtinerea certificatului de inregistrare;

Alegand serviciile noastre in acesta materie, veti beneficia de consultanta gratuita la obtinerea certificatului de protectie privind  drepturile patrimoniale si nepatrimoniale de care beneficiati dvs, titularul protectiei pe toata perioada de valabilitate.

In masura in catre drepturile dvs ar fi incalcate de terti, putem actiona prin formularea de contestatii,actiuni in anulare, apeluri in fata autoritatilor competente.