In materia marcilor si indicatiilor geografice, Romania a adoptat o legislatie flexibila, armonizata cu cea europeana si internationala avand ca  scop  instituirea unei proceduri clare si riguroase in ceea ce priveste inregistrarea acestor drepturi de proprietate industriala, dar si o protectie exigenta a acestor drepturi.
Gasiti trimiteri in legislatia in materia marcilor la semnele ce pot constitui si pot fi inregistrate ca marca, conditiile de fond si de forma  pe care trebuie sa le indepliniti pentru a obtine protectia marcii sau a indicatiei geografice.

Legislatia privind inregistrarea unei marci  – schimbata din 2010

Agentia de proprietate industriala  ROMPATENT DESIGN va informeaza ca incepand cu luna mai 2010 legislatia in domeniu a fost modificata  in sensul ca Oficiul  de Stat pentru Inventii si Marci – OSIM, atunci cand examineaza o cerere de marca  nu mai verifica MOTIVELE RELATIVE DE REFUZ LA INREGISTRARE.
Aceasta inseamna ca un tert depune o cerere privind inregistrarea unei marci, similara sau identica cu a dumneavoastra, iar daca nu actionati cu OPOZITIE in termen de 2 luni de la publicarea cererii de marca, OSIM poate dispune inregistrarea noii marci, ceea ce poate avea consecinte grave asupra  patrimoniului si afacerii dumneavoastra.
De aceea Agentia ROMPATENT DESIGN va ofera servicii de consultanta marci constand in monitorizarea cererilor noi de marca depuse si actionarea pe caile legale,  la solicitarea dumneavoastra, pentru blocarea inregistrarii unei marci noi identice sau similare cu a dumneavoastra.

ROMPATENT DESIGN, partenerul de incredere pentru inregistrarea unei marci

Legislatia in materia marcilor detaliaza procedura care trebuie urmata pentru inregistrarea marcii, termenele in care se obtine certificatul de protectie, durata de protectie, conditiile ce trebuie indeplinite pentru reinnoirea marcii.

ROMPATENT DESIGN este partenerul de incredere pe care va puteti baza pentru a va apara drepturile care decurg din marca si certificatul de protectie a indicatiei geografice, fie ca vom apela la mijloace administrative prin reprezentarea la OFICIUL de STAT pentru INVENTII si MARCI in formularea si sustinerea de opozitii si contestatii, fie prin recurgerea la formularea de actiuni civile si penale de contrafacere si concurenta neloiala.

Legislaţia nationala în vigoare la data de 01.09.2012 în domeniul mărcilor şi indicaţiilor geografice

 • Hotărârea Guvernului nr. 1.134/10.XI.2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice – publicată în Monitorul Oficial nr. 809/03.XII.2010
 • LEGEA nr. 84 /1998 priviile şi indicaţiile geografice, republicată – M.Of.nr.350/27.05.2010
 • Ordonanţa guvernului nr. 41/1998*) (*republicata*) privind taxele în domeniul protectiei proprietatii industriale şi regimul de utilizare a acestora, publicata in Monitorul Oficial nr. 959 din 29 noiembrie 2006

Acorduri şi tratate multilaterale la care România este parte în domeniul mărcilor şi indicaţiilor geografice ratificate pana la data de 01.09.2012

 • Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor, 13-31martie 2006, ratificat de România prin legea nr. 360 /4.12.2007
 • Regulament de aplicare a Tratatului de la Singapore privind dreptul mărcilor
 • Aranjamentul de la Madrid privind inregistrarea internaţională a mărcilor, in forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967, ratificat de România prin Decretul nr.1176 din 28.12.1968 – B.Of.nr.1/06.01.1969
 • Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind inregistrarea internaţională a mărcilor adoptat la Madrid la 27 iunie 1989, ratificat de România prin Legea 5/1998 – M.Of.nr.11/15.01.1998
 • Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor in vederea inregistrarii mărcilor din 15 iunie 1957, revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967 şi la Geneva la 13 mai 1977 şi modificat la 2 octombrie 1979, la care România a aderat prin Legea nr.3/1998 – M.Of.nr.10/14.01.1998
 • Aranjamentul de la Viena instituind o clasificare internaţională a elementelor figurative ale mărcilor intocmit la Viena la 12 iunie 1973 şi modificat la 1 octombrie 1985, la care România a aderat prin Legea nr.3/1998 – M.Of.nr.10/14.01.1998
 • Convenţia pentru instituirea Organizatiei Mondiale de Proprietate Intelectuale semnata la Stockholm, 14 iulie 1967, ratificata de România prin decretul nr.1175 din 28.12.1968 – B.Of.nr.1/06.01.1969
 • Convenţia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale, in forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967, ratificata de România prin Decretul nr.1777 din 28.12.1968 – B.Of. nr.1/06.01.1969
 • Tratatul privind dreptul mărcilor, adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994, la care România a aderat prin Legea nr.4/1998 – M.Of.nr.10/14.01.1998
 • Regulament de execuţie al Tratatului privind dreptul mărcilor, adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994
 • Acordul european instituind o asociere intre România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora pe de alta parte semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat de România prin Legea nr.20/1993 – M.Of.nr.73/12.04.1993
 • Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizatiei Mondiale de Comert – Anexa 1C.Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuala legate de comert incheiat la Marrakech la 15 aprilie 1994, ratificat de România la 22 decembrie 1994 prin Legea nr.133/1994 – M.Of.nr.360/27.12.1994