Nr. Crt.

Obiectul plătii

Termenul de plata

 Cuantumul

(lei)

Cuantumul

(euro)

1

Inregistrarea cereri  ln Registrul naţional al cererilor depuse:

odată cu depunerea cererii

 

 

a) pentru primul desen/model

 

108

30

b) pentru fiecare desen/model suplimentar

 

36

10

2

Publicarea desenului sau modelului:

o lună de la depunerea cererii

 

 

a) pentru fiecare    figură,    in   spaţiu standard (6 X 6 cm), alb-negru

 

72

20

b)    pentru    fiecare    figură,    ln    spaţiu standard (6 X 6 cm), In culori

 

360

100

c)      pentru     elementele      caracteristice

(maximum 30 de
cuvinte)

 

36

10

3

Amănarea publicării

odată cu depunerea cererii

72

20

4

Invocarea priorităţii

3 luni de la depunerea cererii de invocare a priorităţii

72

20

5

Examinarea cererii de Inregistrare

o lună de la publicarea cererii

 

 

a) pentru primul desen/model

 

180

50

b) pentru flecare       deseri/model suplimentar

 

36

10

6

Eliberarea certificatului de Inregistrare:

o lună de la comunicarea hotărlrii de admitere

 

 

a) pentru 1-20 desene/modele

 

72

20

b) pentru 21-50 desene/modele

 

108

30

c pentru 51-100 desene/modele

 

180

50

7

Menţinerea ln vigoare a certificatului de Inregistrare, pentru fiecare perioada de protecţie de 5 ani

o lună de la comunicarea hotărării de admitere    pentru    prima    perioada    de protecţie de 5 ani,
respectiv pănă la lnceperea următoarei  perioade  de protecţie de 5 ani

 

 

a) pentru 20 desene/modele

 

360

100

b) pentru 21-50 desene/modele

 

450

125

c) pentru 51-100 desene/modele

 

540

150

8

Eliberarea certificatului de reinnoire

odată cu depunerea cererii

 

 

a) pentrul-20 desene/modele

 

72

20

b) pentru 21-50 desene/modele

 

90

25

c) pentru 51-100 desene/modele

 

108

30

9

Reinnoirea
certificatului de lnregistrare

pentru flecare
perioadă de 5 ani

pănă la inceperea
următoarei        perioade

de protecţie

 

 

a) pentru 1-20 desene/modele

 

 

100

b) pentru 21-50 desene/modele

 

 

125

c) pentru 51-100 desene/modele

 

 

150

10

Eliberarea certificatului de prioritate

 

 

30

11

Examinarea unei contestaţii

 

 

150

12

Examinarea unei
opoziţii la inregistrarea

desenului/modelului

 

 

30

13

Revalidarea
certificatuiui de Inregistrare

a desenului/modelului

 

 

100

14

inregistrarea    de  modificări   in  situaţia juridică a cererii sau a certificatului de inregistrare:

 

 

 

a) transmitere de drepturi

 

,

30

b) modificări  cu privire la   numele, denumirea                 sau adresa solicitantului/titularului
şi mandatarului

 

 

10

c) rezilierea actelor de la lit. a)

.

 

10

15

Eliberare de acte,
adeverinţe, duplicate, copii certif’icate, extras din registru

odată cu inregistrarea solicitării

36

10

16

Transmiterea cererii       intemaţionale    de Inregistrare/reinnoire
de la O.S.I.M. la
O.M.P.I.

odată cu cererea

 

 

a) pentru primul model

 

288

80

b) pentru modelele următoare

 

72

20

17

Prelungirea  termenului     prevăzut  de regularnent cu o
perioadă de 30 de zile

odată cu cererea

36

10

 

 

Trimite o comanda | Inapoi