Protectie model industrial

Perioada de valabilitate a certificatului de inregistrare a desenului sau modelului industrial este de 10 ani. Aceasta perioada incepe sa curga de la data constituirii depozitului national reglementar.

Perioada de valabilitate poate fi reinnoita pe trei perioade succesive de cate 5 ani.

Drepturile titularului certificatului de inregistrare a desenului sau modelului industrial

Titularul certificatului de inregistrare a desenului sau modelului industrial beneficiaza de dreptul exclusiv de exploatare si dreptul la despagubiri.

Dreptul exclusiv de exploatare reprezinta un adevarat monopol, titularul dreptului fiind singurul care poate utiliza desenul sau modelul protejat. De asemenea, acesta poate aplica pe produsele in care este incorporate desenul un semn distinctiv care sa puna in evidenta dreptul sa exclusiv.

Totodata, titularul certificatului de inregistrare are dreptul de a interzice tertilor sa produca, comercializeze, foloseasca un produs in care desenul industrial sau modelul industrial este incorporat. In caz contrar, titularul poate solicita repararea daunelor survenite.