Legislaţia naţională în vigoare în domeniul desenelor şi modelelor industriale la data de 01.09.2012

 • H.G. nr. 211/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, publicată în M.Of.nr.181/10.03.2008
 • Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 280/2007, publicată în M.Of.nr.876/20.12.2007
 • Ordonanţa guvernului nr. 41/1998*) (*republicată*) privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, publicată în M. Of. nr. 959 din 29 noiembrie 2006

Acorduri şi tratate multilaterale la care România este parte în domeniul desenelor şi modelelor ratificate pana la data de 01.09.2012

 • Aranjamentul de la Haga privind depozitul internaţional de desene şi modele, din 6.XI 1925, cu modificările şi completările ulterioare, la care România a aderat prin Legea nr.44/1992 – M.Of.nr.95/15.05.1992
 • Legea nr.15/2001 pentru ratificarea Actului de la Geneva şi Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor, adoptată la 2 iulie 1999 – M.Of.nr.103/2001
 • Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, în forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967, ratificată de România prin Decretul nr.1777 din 28.12.1968 – B.Of. nr.1/06.01.1969
 • Aranjamentul de la Locarno privind clasificarea desenelor şi modelelor industriale, semnat la 8 octombrie 1968 şi revizuit la 28 septembrie 1979, la care România a aderat prin Legea nr.3/1998 – M.Of.nr.10/14.01.1998
 • Convenţia pentru instituirea Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuale semnată la Stockholm, 14 iulie 1967, ratificată de România prin decretul nr.1175 din 28.12.1968 – B.Of.nr.1/06.01.1969
 • Actul de la Geneva şi Aranjamentul de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor, adoptat la 2 iulie 1999, ratificat de România prin Legea nr.15/2001 – M.Of.nr.103/28.02.2001
 • Acordul european instituind o asociere intre România, pe de o parte şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora pe de altă parte semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat de România prin Legea nr.20/1993 – M.Of.nr.73/12.04.1993
 • Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale de Comerţ – Anexa 1C.Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ încheiat la Marrakech la 15 aprilie 1994, ratificat de România la 22 decembrie 1994 prin Legea nr.133/1994 – M.Of.nr.360/27.12.1994