marca europeanaSuntem alaturi de dumneavoastra in procedurile de inregistrare a unei marci europene.
Marca Uniunii Europene produce aceleasi efecte ca marca nationala, doar ca acestea se extind pe intreg teritoriul UE.
In vederea inregistrarii unei marci pentru UE, este necesara depunerea unei singure cereri la Oficiul de Armonizare a Pietei Interne a Comunitatii Europene (OAPI sau OHIM) cu sediul in Alicante, Spania.

Inregistrarea unei marci europene

Prin inregistrarea unei marci europene, titularul detine un drept exclusiv, prin care poate interzice tertilor utilizarea in scopuri comerciale:

– a unui semn identic cu marca Uniunii Europene pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta a fost inregistrata;

– a unui semn pentru care exista un risc de confuzie cu o alta marca;

– a unui semn identic sau similar cu marca europeana pentru produse sau servicii care nu sunt similar celor pentru care marca a fost inregistrata, in cazul in care utilizarea semnului ar genera profit din renumele si din caracterul distinctiv al marcii.

Procedura pentru inregistrarea marcii in Uniunea Europeana

Inregistrarea unei marci europene presupune o procedura simpla si costuri reduse in raport cu avantajele oferite:

– printr-o singura cerere este acoperita intreaga piata a Uniunii Europene – 28 de state cu peste 350 milioane posibili consumatori/ utilizatori ai produselor sau serviciilor acoperite de marca;
– inregistrarea unei marci nu este conditionata de inregistrarea prealabila la unul dintre oficiile nationale, respectiv in tara de origine a solicitantului;

– inregistrarea are aceleasi efecte in toate tarile comunitare;
– este suficient ca marca europeana sa fie utilizata intr-o singura tara a Uniunii pentru a determina validitatea in toate statele UE;

– daca o cerere de marca pentru euro-spatiu este refuzata intr-un stat sau mai multe ale UE, cererea poate fi transformata in cerere de marca nationala in celelalte state in care nu exista motive de refuz.