brevet european de inventie

Brevetul european este eliberat pentru inventiile noi care implica o activitate inventiva si este susceptibil de aplicare industriala.

Cererea de brevet european se poate depune la Oficiul European de Brevete din Munchen ori la filiala sa din Haga sau, daca legea statului contractant o permite, la oficiul sau central de proprietate industrial sau la o alta autoritate competenta a acestui stat. O cerere depusa in acest mod va avea acelasi efect ca si cum ar fi fost depusa in aceeasi zi la Oficiul European de Brevete.

Brevetul european vs. Brevetul national

Durata Brevetului European este de 20 de ani calculati de la data de depozit a cererii.

Din ziua publicarii mentiunii de acordare a brevetului european, acesta confera titularului sau, in fiecare dintre statele contractante, aceleasi drepturi pe care le-ar conferi un brevet national acordat in acel stat.