Nr. crt.

Obiectul plătii

Termenul de plată

Cuantumul (lei)

Cuantumul (euro)

1

Depunerea cererii
de certificat  de inregistrare de model de utilitate

3 luni de la data
Inregistrării

108

30

2

Tipărirea  descrierii, revendicărilor
şi desenelor şi eliberarea certificatului de inregistrare de model de utilitate care nu depăşeşte 20 de pagini

12 luni de la data Inregistrărli cererii de model de utilitate

360

100

– pentru fiecare
pagină in plus

 

18

5

3

intocmirea şi pubicarea unui raport de documentare/examinare

odată  cu
solicitarea

360

100

4

Menţinerea in vigoare a certificatului de inregistrare de model de ufilitate:

 

 

 

a) pentru primii
şase ani de protectie;

odată cu
eliberarea certificatului

1.080

300

b) pentru anii
şapte-opt de protecţie;

până la inceperea
perioadei de protecţie

720

200

e) pentru anii
nouă-zece de protecţie.

pănă la inceperea
perioadei de protecţie

1.080

300

Trimite o comanda | Inapoi