Indicatiile geografice reprezinta denumirea care serveste la identificarea unui produs originar dintr-o tara, regiune sau localitate a unui stat, in cazurile in care o calitate, o reputatie sau alte caracteristici pot fi in mod esential atribuite acestei origini geografice. Prin inregistrarea unei indicatii geografice, se asigura protectia acesteia.

Indicatia geografica reprezinta un semn distinctiv care confera titularului un drept de folosinta. Cand sunt aplicate produselor, indicatiile sunt protejate in Romania prin inregistrarea la Oficiul de Stat pentru Inventiiti si Marci (OSIM).

Acordarea protectiei prin inregistrarea unei indicatii geografice

Pentru acordarea protectiei prin inregistrarea unei indicatii geografice, intre produsele la care se refera indicatia geografica si locul de origine a acestora, in ceea ce priveste calitatea, reputatia ori alte caracteristici, trebuie sa existe o stransa legatura.

Inregistrarea indicatiilor geografice implica si obtinerea unei certificari din partea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale sau, dupa caz, a autoritatii competente, cu privire la indicatia geografica a produsului, produsele care pot fi comercializate sub aceasta indicatie, aria geografica de productie, caracteristicile si conditiile de obtinere pe care trebuie sa le indeplineasca produsele pentru a putea fi comercializate sub aceasta indicatie.

 Regimul international al indicatiilor

In ceeace priveste regimul international, denumirile de origine se inregistreaza la Biroul International al Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale, iar protectia indicatiilor are o durata egala cu aceea prevazuta in tara de origine.

Realizati inregistrarea indicatiilor geografice pentru protectia lor prin Rompatent Design!